Cookie Policy

B&B De Fruithoeve gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. B&B De Fruithoeve gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

When you first visited our website, we already informed you about these cookies and asked your permission to place them.

You can opt out of cookies by configuring your internet browser so that it does not store any more cookies. In addition, you can delete all information previously stored using your browser settings.

For an explanation, see: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Privacy Policy

B&B Fruithoeve, gevestigd aan Hertstraat 48, 3732 Hoeselt-Schalkhovn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Personal data that we process

B&B Fruithoeve verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Below you will find an overview of the personal data that we process:

– First and last names

– Date of birth

– Address details

– Telephone number

– Email address

Special and/or sensitive personal data that we process

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fruithoeve.be, dan verwijderen wij deze informatie.

For what purposes and on what basis we process personal data

B&B Fruithoeve verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Sending our newsletter and/or advertising brochure

– To be able to call you or send you an email if this is necessary in order to provide our service

– To inform you about changes to our services and products

– To deliver goods and services to you

Automated decision making

B&B Fruithoeve neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B&B Fruithoeve) tussen zit.

How long we keep personal data?

B&B Fruithoeve bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Sharing personal data with third parties

B&B Fruithoeve verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. B&B Fruithoeve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

View, modifying or deleting your data

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door B&B Fruithoeve en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

You can send a request for access, correction, deletion, data modification or request to withdraw your consent or objection to the processing of your personal data to an@fruithoeve.be.

To make sure that the request for inspection is being made by you, we ask you to send a copy of your identity document with the request. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.

B&B Fruithoeve wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de privacycommissie. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl

How we protect personal data?

B&B Fruithoeve neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via an@fruithoeve.be