Cookie-Richtlinien

B&B De Fruithoeve gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. B&B De Fruithoeve gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bei Ihrem ersten Besuch auf unserer Webseite haben wir Sie bereits über diese Cookies informiert und um Ihr Einverständnis gebeten, sie zu setzen.

Sie können Cookies ablehnen, indem Sie Ihren Internetbrowser so konfigurieren, dass er keine weiteren Cookies speichert. Darüber hinaus können Sie alle zuvor gespeicherten Informationen über Ihre Browsereinstellungen löschen.

Erläuterungen dazu finden Sie unter: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Datenschutzerklärung

B&B Fruithoeve, gevestigd aan Hertstraat 48, 3732 Hoeselt-Schalkhovn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten

B&B Fruithoeve verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der personenbezogenen Daten, welche wir verarbeiten:

– Vor- und Nachname

– Geburtsdatum

– Adressdaten

– Telefonnummer

– E-Mail-Adresse

Besondere und/oder vertrauliche persönliche Daten, die wir verarbeiten

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fruithoeve.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage wir personenbezogene Daten verarbeiten

B&B Fruithoeve verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Versand unseres Newsletters und/oder Werbebroschüre

– Um Sie anrufen oder Ihnen eine E-Mail schicken zu können, wenn dies zur Durchführung unserer Dienstleistung erforderlich ist

– Sie über Änderungen an unseren Dienstleistungen und Produkten zu informieren

– um Ihnen Waren und Dienstleistungen zu liefern

Automatisierte Entscheidungsfindung

B&B Fruithoeve neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B&B Fruithoeve) tussen zit.

Wie lange bewahren wir personenbezogene Daten auf

B&B Fruithoeve bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

B&B Fruithoeve verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. B&B Fruithoeve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Einsichtnahme, Änderung oder Löschung von Daten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door B&B Fruithoeve en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Sie können einen Antrag auf Einsichtnahme, Änderung, Löschung, Datenübertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten, auf Widerruf Ihrer Einwilligung oder auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten an an@fruithoeve.be. senden.

Um sicherzustellen, dass der Antrag auf Einsichtnahme von Ihnen gestellt wird, bitten wir Sie, eine Kopie Ihres Identitätsnachweises mit dem Antrag zu senden. Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich, in jedem Fall aber innerhalb von vier Wochen beantworten.

B&B Fruithoeve wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de privacycommissie. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl

Wie wir Ihre personenbezogenen Daten sichern

B&B Fruithoeve neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via an@fruithoeve.be